TRANSPORTI UJOR

Zgjidhjet e besueshme dhe ekonomike të përshtatura kërkesave tuaja

Shërbimet tona në fushën e transportit ujor përfshijnë organizimin e transportit të ngarkesave të plota dhe kumulative të kontejnerëve, organizimin e transportit të ngarkesës më të madhe se të zkonshme, të shpërndarë dhe të lëngët dhe shërbimet e sigurimit të mallit.

Duke bashkëpunuae me kompanitë më të mëdha të anijeve, si dhe me kompanitë të cilat janë të specializuara për tregjet e caktuar, mund të ju ofrojmë kushtet më të volitshme në kuptimin e cmimeve të transportit dhe disponueshmërisë të hapësirës ngarkuese.

Shërbimet tona në fushën e transportit ujor janë:

  • Organizimi i transportit ujor me ngarkesa të kontejnerëve të plotë (FCL);
  • Organizimi i transportit ujor me ngarkesa të kontejnerëve kumulativ (LCL);
  • Organizimi i transportit ujor me ngarkesa më të mëdha se të zakonshme ( Project cargo);
  • Organizimi i transportit ujor me ngarkesa të shpërndara dhe të lëngëta;
  • Organizimi „derë më derë “ i ngarkesës;
  • Organizimi i transportit të mallit IMO në të gjithë destinacionet;
  • Konsulenca gjatë importit dhe eksportit tejoqeanik të mallit.