TRANSPORTI HEKURUDHOR

Zgjidhjet e besueshme dhe ekonomike të përshtatura kërkesave tuaja

Në bashkëpunim me me operatorët më të mëdhenjë evropian, drejtoritë e hekurudhave vendore dhe të huaja Milshped ofron shërbimet e organizimit të transportit hekurudhor duke shfrytëzuar tarifat më të volitshme. Shërbimet tona përshijnë:

  • organizimin e transportit të mallit në dërgesat e caktuara me vagonë të vetëm, grupe të automobilave dhe trenat bllok
  • organizimi i transportit të materieve të rrezikshme dhe ngarkesave të posacme
  • hartimi i kalkulimeve për transportin e mallit në vend dhe jashtë vendit
  • përcjellja operative e vagonëve
  • kërkesat për vagonë, si për të rregulltë, ashtu edhe për llojet e ngarkesave të posacme
  • kontrollimi i rregullsisë të listave ngarkuese hekurudhore

Përparësitë tona:

  • Niveli lartë i profesionalitetit – krijimi zgjidhjeve më të mira të përshtatura kërkesave tuaja
  • Realizimi efikas i të gjitha formaliteteve doganore
  • Kualitet dhe besueshmëri