Magazinimi

Bëjeni zinxhirin tuaj të furnizimit më efikas duke i përdorur shërbimet tona logjistike.

Zinxhiri i optimizuar i furnizimit është faktor themelor i suksesit të klientëve tanë. Nuk shërben vetëm për përparimin e menaxhimit dhe shtimin e prodhimtarisë, por edhe i dukshëm i zvogëlon shpenzimet, duke krijuar hapësirë për investime strategjike dhe përqendrimi për shembull në joaktivitete.

Me një analizë të hollësishme të proceseve menaxhuese, ekspertët e grupeve tona për ju i krijojnë zgjidhjet të cilat do t’ju ndihmojnë që ta kurseni kohën dhe të hollat dhe të përqendroheni në veprimtarinë tuaj themelore.

Milshpedi ofron një sërë shërbimesh të integruara në fushën e magazinimit dhe të distribuimit – të logjistikës kontraktuese. Pa e marrë parasysh vepritmarinë tuaj, mund t’ju sigurojmë zgjidhjen optimale për zinxhirin tuaj të furnizimit.