MAGAZIONIMI

Magazionimi paraqet një nga rolet themelore të shërbimeve të kompanisë sonë. Me një përvojë një dekadëshe, logjistika e magazionimit të kompanisë Milshped sot siguron shërbim superior ndaj rrjetit në rritje të klientëve me kombinimin e zgjidhjeve të ndryshme modern dhe teknologjive të ndryshme. Ekipi i ekspetëve i përbërë nga operues cilësor dhe inxhinierë përkujdesen për mallin e klientëve tanë në më shumë se 65.000 m2 vend deponimi në tërë regjionin.

Postulatet:

 • Shëndeti dhe siguria e punëtorëve në vendin e punës në vendin e duhur
 • Sigurimi 24/7, CCTV, kontrolli i qasjes
 • Të gjitha objektet plotësojnë të gjitha normat ligjore në pikëpamje të mbrojtjes nga zjarri
 • Tërë malli i siguruar nga rreziqet themelore në pajtim me kërkesat e klientëve
 • Aplikimi i standardeve bashkëkohore në biznes (ISO 14001; OHSAS 18001,TAPA, AEO, Sedex)

Shërbimet:

 • Deponimi dhe menaxhimi i mallit:
  • doganore dhe komerciale
  • standard dhe jashtëgabaritore,
  • të paletizuara dhe jo të paletizuara
 • Përgatitja e mallit sipas urdhëresave shitëse në nivel të paletave, kutive dhe copëve (single item, case, pallet order picking)
 • Shërbimet shtesë (deklarimi, paketimi, kopaketimi, etiketimi…),
 • Menaxhimi me proceset e magazionimit në depot prodhuese dhe distributive të klientëve tanë (inhouse logistika)
 • Përcjellja e karakteristikave kryesore të mallit (afatet e përdorimit, kualiteti i paketimit, kontrolli kualitiativ i kthimit, gjurmimi)
 • Raportimi
 • Consulting (deo smo tima naših klijenata nudeći svoje višegodišnje znanje i iskustvo)

Dedikimi jonë:

 • Iu përshtatemi klientëve, përcjellim kërkesat dhe ndryshimet e tyre, dëgjojmë sugjerimet e tyre.
 • Mallin e ruajmë, ringarkojmë, përcjellim dhe raportojmë sipas standardeve më të larta profesionale.
 • Aplikojmë zgjidhje bashkëkohore të softverit dhe sisteme për menaxhimin e proceseve të magazionimit (ËMS)
 • Zhvillimi i E-komunikimit me mbi 200 konekcione interfejs të realizuara me sisteme të ndryshme ERP të klientëve tanë
 • Përvec magazionimit në lokacione të ndryshme dhe karakteristikave të ndryshme operative dhe të sipërfaqes, menaxhojmë me proceset e magazionimit në magazinat prodhuese dhe distributive të klientëve tanë.
 • Klientëve tanë i ofrojmë shërbime shtesë në mall brenda depove tona pa shpenzime shtesë të transportit dhe shkarkim-ngarkimit. Nga deklarimi, përmes paketimit dh vakumimit deri te përpunimi softverik në prodhime, dërgojmë mallin sit e zinxhirët tregëtare ashtu edhe te shfrytëzuesit përfundimtar.
 • Ekipi profesionist i personave operativ me përvojë bashkë me inxhinierët e logjistikës, ekonomisë dhe IT është i obliguar për realizimin e të gjitha kërkesave të klientëve.
 • Optimizimi total i proceseve të magazionimit me rritje të konkurrencës dhe krijimin e vlerës së shtuar ndaj klientëve.
 • Qasja profesionale dhe e përgjegjshme në formimin e zgjidhjeve të dizajnuara sipas dëshirës dhe masës së klientëve tanë.

Kapacitetet tona të magazionimit mundësojnë kushte shumë cilësore të magazionimit:

 • Ushqimi dhe pijet (14-18 °C, kushtet ambientale 5 deri 28 °C)
 • Mallrat teknike, aparatet shtëpiake, teknika kompjuterike, telefonat mobil
 • Pjesë rezervë, vajra, pneumatika
 • Rroba, mbathje
 • Farmaci
 • Dërgesa gjenerale dhe grupore

Kapacitetet:

Lokacioni ja Krnjeshevci – Qendra Logjistike Milshped Sipërfaqja (m²) 28.000 m²
Temperatura: Kushtet e kontrolluara 14-18 °C, kushtet ambientale 5
Lokacioni Shimanovci Sipërfaqja (m²) 29.000 m²
Temperatura: Kushtet ambientale 5 deri 28 °C
Lokacioni Beograd qendra Sipërfaqja (m²) 8.000 m²
Temperatura: Kushtet ambientale 5 deri 28 °C
Lokacioni Nova Pazova Sipërfaqja (m²) 2.000 m²
Temperatura: Temperatura ambientale