LOGJISTIKA E PRODHIMIT

Logjistika bashkëkohore nënkupton tendencë gjithnjë më të madhe të outsorcingut të kapaciteteve prodhuese logjistike.

Milshped është pionier i këtij lloji të outsorcingut në Serbi.

Klientëve i ofrojmë:

  • outsourcing magazine brenda fabrikës
    • lëndë të parë
    • prodhime të gatshme
  • marrjen e të punësuarve
  • outsourcing të transportit të brendshëm
  • implementimi i zgjidhjeve të softverit
  • optimizimi i proceseve logjistike dhe rrjedhave brenda fabrikës