LOGJISTIKA E PRANIMIT

Bëjeni zinxhirin e furnizimit tuaj më efikas duke përdorur shërbimet tona logjistike.

Rëndësia e logjistikës së pranimit në kohën e sotme është e pamatshme. Në këtë segment, klientëve i ofrojmë shërbim komplet i cili përfshin:

  • Kontrollin kualitativ të mallit
  • Kontrollin kuantitativ të mallit
  • Optimizimin e burimeve
  • Menaxhimin e porosisë së mallit
  • Përcjellja on line
  • Raportimi