LOGJISTIKA E KTHIMIT

Rëndësi të madhe i kushtojmë rrjedhave të kthimit, kështu që klientëve tanë i mundësojmë:

  • Kthime të rregullta
  • Kthime të jashtëzakonshme
  • Përpunimin e kthimeve
  • Dekonsolidimin e mallit
  • Klasifikimin e mallit
  • Ridërgimin e mallit