Moda

Kompania Milshped ka zhvilluar një zinxhir fleksibil të furnizimit në industrinë e modës, që nënkupton aftësinë që të përgjigjet në nevojat e sofistikuara dhe me kërkesa të larta të shfrytëzuesve të fundit, përmes nivelit të lartë të diferencimit të prodhimeve, kohën e shkurtër të dërgesës dhe mundësinë e përgjigjes në ndryshimin e tregut, duke respektuar kriteret e brendeve botërore emri i të cilëve garanton kualitet.

Posacërisht jemi krenar me bashkëpunimin me klientët nga fusha e modës. Nga fillimet e thjeshta para më pak se një decade, divizioni i modës është bërë një thesar i vërtetë zgjidhjeve të ndryshme logjistike.

Kombinimi i Cross Dock ose lager dhe picking klasik, ndarja në pjesë se në kuti, me deklaracion ose pa të… tërë kjo bën menaxhimin me tekstil sfidues. Kur merret parasysh edhe karakteristika e shprehur sezonale, kompleksiteti i magazionimit dhe menaxhimi me divizionin e modës mbetet kokë më kokë me brengën për prodhimet ushqimore dhe farmaceutike.