FMCG

Edhe pse shumë prodhues dhe distributor edhe më tutje po e realizojnë dorëzimin e mallit në regji të vet, trendi i përgjithshëm i industrisë FMCG është autsorsingu logjistik d.m.th., i kompanisë FMCG po e bartin përgjegjësinë e realizimit të distribucionit fizik në provajderë logjistikë dhe atëherë fusha e zinxhirëve të furnizimit po bëhet rezervoar i kursimit.
Milshpedi distribuon mallin Tuaj nga fabrika deri në dyqan dhe jo vetëm këtë. Ne e njohim industrinë dhe e kuptojmë se çfarë është me rëndësi.
Për prodhuesit dhe distributorët distribuimi efikas deri te objektet e shitjes është me rëndësi kritike, kurse kapaciteti i imallit në rafte në dyqane e përbën brendinë e biznesit.
Përveç kësaj, industrinë FMCG e karakterizon edhe presioni i çmimeve i cili “e ha” marzhën e shitjes.
Nëse kësaj i shtohet edhe konkurrenca, cikli gjithnjë e më i shkurtër jetësor, kërkesat e ndërlikuara në rritje të “ritejlerit” dhe konsumuesve të fundit, do ta vëreni sfidën në tërë industrinë e FMCG.
Milshpedi ka përvojë të pasur në zona të ndryshme të FMCG nga ushqimi dhe pijet, deri te produktet kozmetike dhe kimike në shtëpi deri te këpucët dhe tekstili.
Forcën tonë e përbën rrjeti i zhvilluar shpërndarës në mbi 20.000 vende ku e dorëzojmë mallin në Serbi, afatet e dorëzimit të mallit 24/48h, fleksibiliteti dhe ekipi shumë profesional i njerëzve.
Nivelin e lartë të shërbimeve të cilin ua ofrojmë klientëve tanë i vendos standardet në tregun FMCG në tërë rajonin.
Përveç shërbimeve themelore (magazinimin dhe transportin), klientëve tanë FMCG ua ofrojmë një diapazon të gjerë të shërbimeve plotësuese logjistike siç janë:

Poashtu ekipi ynë profesional ofron edhe

  • Konsaltingun logjistik
  • Ndihma në planifikimin e krijimit të rrjetit shpërndarës komercial
  • Raportimi për të gjitha aspektet e lëvizjes dhe atributeve të mallit
  • Ndihma në planifikimin e krijimit të rrjetit shpërndarës komercial

Çdo gjë që u theksua është mbështetur me logjistikë bashkëkohore të mjeteve softuerike (WMS, TMS, DMS) përmes interfejsit të zhvilluar EDI me klientët.

Duke e përdorur Milshepdin si dhënës të shërbimeve logjistike, kompanitë FMCG përqendrohen në veprimtarinë e vetë bazë dhe janë të gatshme që brenda një periudhe sa më të shkrutër t’u përshtaten rrethanave të reja në treg, kërkesave në rritje të konsumuesve, ndikojnë në zvogëlimin e shpenzimeve të përgjithshme operative dhe e shtojnë përfitimin e vet.

Parashikimi i përmirësuar, afatet e shkurtra të dërgimit të mallit, zvogëlimi i shpenzimeve të humbjes ose shkatërrimit të mallit, zvogëlimi i kohës së administrimit dhe numrit të reklamimeve janë vetëm disa nga përfitimet me të cilat klientët tanë arrijnë ta realizojnë përparësinë konkurrente.