SHËRBIMET

Industritë

Për 23 vjet me sukses përgjigjemi në kërkesat e klientëve tanë me nivel të lartë të kualitetit të shërbimeve, nivel të lartë të sigurisë dhe përgjigje të shpejtë.

Transporti

Si kompani udhëheqëse transporti në regjion, jemi të vetëdijshëm se sa është me rëndësi për klientët tanë të kenë dërgesën e vet, në vendin e duhur.

Magazionimi

Milshped ofron një varg të tërë të shërbimeve të integruara në fushën e magazionimit dhe distribuimit- logjistika kontraktuese.

Përfaqësimi doganor

Në fushën e përfaqësimit doganor, Milshped mund të ju ofrojë zgjidhje të cilat do të ju sjellin vlerë në biznesin tuaj.