HISTORIA

 • 2015
  Fillimi i distribuimit për klientin Pionir
  Fillimi i distribuimit për klientin Nestle në regjionin e Serbisë perëndimore dhe Beogradit
  Fillimi i distribuimit për klientin Fresenius
  Fillimi i distribuimit të mallit teknil për klientin Beko Balkan dhe Eëe Computers
  Fillimi i distribuimit të pajisjes sportive për klientin Adidas
  Fillimi i transportit primar për fabrikën në Gornji Milanovac për klientin Tetra Pak
  Blerja e 22 kamionave me regjim të ftohjes së hapësirës për ngarkim, për qëllim të distribuimit të ushqimit
  Zgjërimi I distribuimit për klientin Pepsi në territorin e Serbisë lindore
  Zyre të reja hapen në Vranjë dhe Sentë
  Marrja e çertifikatës OPS
  Fillimi i bashkëpunimit mes Milšped-it dhe kompanisë Adidas, Ball Packaging
  Zgjërimi i bashkëpunimit mes Milšped-it dhe kompanisë DM Drogerie Markt, Tetrapak, Tigar
  Zhvillimi i terminalit intermodal në Surçin
  Kapaciteti i rritur i magazinimit nga 60,000m² në 100,000m²
  Futja e sistemit të ri informativ microsoft dynamic në HR SoftveraHarmonix
 • 2014
  Është hapur firma në Shqipëri, Bosnje, Maqedoni, Rusi
  5000 vende të reja paletë për industrinë ushqimore
  Milshped ofrues logjistik rajonal më i mirë
  Punë ditë e natë për zonat e përmbytura
  Është nënshkruar kontratë e re ndërmjet Milshped AML dhe Daimler AG
  Është fituar licenca për qarkullimin e medikamentëve
 • 2013
  Hapja e qendrës së re të transportit- mallrave në Krnjeshevci me hapësirë 17.000 m2
  Kremtimi i 20 vjetorit të punës së suksesshme
  Fillimi i bashkëpunimit me YUMIS, zgjerimi i bashkëpunimit me Fashion Company
  Partneriteti zyrtar me Komitetin olimpik të Serbisë
  Zgjerimi i flotes me 18 kamionë të ri
  Hapja e Milshped Kroacia
  Anëtarësimi në Grupin afarist të kontaktit NCTS
  Fillimi i vendosjes së ERP në Milshped
  Hapja e zyrave të reja doganore në Sremska Mitrovica, Odzaci, Pirot
  Renovimi i hapësirës së hapur të magazinimit për nevojat e autoindustrisë në 2.2 Ha
 • 2012
  Zgjerimi i bashkëpunimit të Milshped AML dhe Daimler
  Fillimi i bashkëpunimit me Ford Motor Company dhe Teknoxgroupe
  Fillimi i bashkëpunimit me Cooper Tire Serbia, JYSK
  Zgjerimi i flotës së automjeteve me 17 kamionë
  Hapja e zyrës në Bar
 • 2011
  Bashkëpunimi me Podravkën, Alevën, Milshped Mercurio me Fiat Automobili
  Anëtarësimi në CargoLine Alliance
  Anëtarësimi Milshped AML Europian Cargo Transport Group
  Implementimi i programit për kurs Infor Route Planning
  Zgjerimi i zyrave doganore nëpër Serbi: Zajeçar, Lapovo, Gornji Milanovac
 • 2010
  Zgjerimi i bashkëpunimit me kompaninë Rauch Srbija sh.p.k.
  Çmimi i Odës ekonomike të Beogradit „Beogradski pobednik“ për rezultate afariste të suksesshme të realizuara në vitin 2009.
  Fillimi i bashkëpunimit me kompanitë: Philip Morris International, Benetton, Nestle Ice Cream Serbia.
 • 2009
  Themelimi i kompanisë bijë Milshped AML sh.p.k. e specializuar për auto logjistikë.
  Realizimi i logjistikës së plotë të mbështetjes për manifestimin sportiv „Univerziada Beograd 2009“.
  Nënshkrimi i Kontratave me kompanitë: Fashion Company, Kika, Shtampa Sistem.
 • 2008
  Fillimi i bashkëpunimit me kompanitë: Subaru Serbia, BSH Bosch und Siemens.
  Kremtimi i 15. vjetorit të afarizmit të Milshped.
  Hapja e zyrave të reja: Kragujevac, Vranje, Nish.
  Fitimi i certifikatës HACCP.
  Nënshkrimi i Kontratave për bashkëpunim me kompanitë: Castrol, British American Tobaco, Henkel Merima.
 • 2007
  Hapja e Qendrës logjistike në Krnjeshevci (Zona industriale bb, 22314 Krnjeshevci) dhe zhvendosja e biznesit në lokacionin e ri.
 • 2006
  Hapja e zyrave në Prijepolje, Smederevë, Baçka Pallankë dhe Valjevë.
  Blerja e tokës në afërsi të autostradës Beograd-Zagreb (E-75) dhe fillimi i ndërtimit të qendrës logjistike moderne.
  Blerja e gjysmë rimorkiove të specializuara për transportimin e spiraleve metalike.
 • 2004
  Nënshkrimi i Kontratave për bashkëpunim afatgjatë me: DaimlerChrysler SCG, US Steel si dhe fillimi i bashkëpunimit afatgjatë me kompanitë: L’oreal dhe Nestle Adriatic Foods.
  Zgjerimi i kapaciteteve të magazionimit: magazina e mbyllur (4.000 m²), magazina e hapur (6.000 m²).
 • 2003
  Fitimi i çertifikatës për sistemin e menaxhimit të cilësisë ISO 9001.
  Nënshkrimi i Kontratës për bashkëpunim afatgjatë me kompaninë Tetra Pak.
  Hapja e zyrave në Gornji Milanovac, Çaçak dhe Shabac.
 • 2001
  Futja e shërbimeve të transportit ajror, ujor dhe hekurudhor.
  Anëtarësimi në Asociacionin ndërkombëtar të linjave ajrore-IATA.
  Fillimi i aktiviteteve u në transportin e përgjithshëm rrugor me partneët nga vendet UE.
 • 2000
  Hapja e magazinës së mbyllur doganore (11.000 m²), si dhe magazinës së hapur (10 000 m²).
  Hapja e zyrave në Suboticë, Vranjë, Novi Sad si dhe në vendkalimet kufitare Horgosh, Kelebia (SCG-HU), Preshevë (SCG-FYROM) dhe Gradinë (SCG-BG).
 • 1999
  Zgjerimi i shërbimeve paletë me shërbimet e transportit rrugor ndërkombëtar dhe vendor.
 • 1998
  Hapja e magazinës së parë në Panairin e Beogradit dhe ofrimi i shërbimeve të magazionimit.
  Formimi i shërbimit të distribuimit dhe shërbimit kurir.
  Fillimi i bashkëpunimit me kompaninë Volkswagen Group.
 • 1997
  Fillimi i bashkëpunimit me kompaninë Mercedes Benz. Hapja e zyrës në vendkalimin kufitar Batrovci (SCG-CRO).
 • 1994
  Hapja e zyrave në lokacionet: Terminali, Porti, Aeroporti dhe Panairi Beograd.
 • 1993
  Fillimi i aktiviteteve të Milshped-it në ndërmjetësimin doganor.