ANËTARËSIMI

  1. FIATA clanstvo_FIATAFIATA (Lidhja ndërkombëtare e shoqatave shpeditore) është organizatë joqeveritare e cila paraqet degën e industrisë e cila mbulon rreth 40,000 kompani shpeditore dhe për logjistikë. Ajo përfaqëson interesat e industrisë shpeditore duke iu faliminderuar organizatave të shumëta tjera qeveritare, organeve të pushtetit dhe organizatave private ndërkombëtare në sferën e transportit, sic janë: Oda ekonomike ndërkombëtare (ICC), Asociacioni ndërkombëtar për trafikun ajror (IATA), Unioni ndërkombëtar i transportuesve rrugor (IRU) , Organizata doganore botërore etj.
  2. IATA clanstvo_iataIATA (Asociacioni ndërkombëtar për trafikun ajror) paraqet asociacionin tregtar për kompanitë botërore ajrore, duke përfaqësuar rreth 250 kompani ajrore ose 84% të trafikut botëror ajror. Ai mbështet fushat e shumëta në avicion dhe ndihmon gjatë formulimit të politikave ekonomike për cështjet kritike në sferën e aviacionit.
  3. SEDEX clanstvo_sedexSedex është organizatë jo profitabile në bazë të anëtarësisë e cila iu përkushtohet avancimit drejt përvojave afariste etike dhe të përgjegjshme në zinxhirin global të furnizimit. Kjo është një zgjidhje inovative dhe efektive për menaxhimin e zinxhirit të furnizimit, e cila ndihmon gjatë zvogëlimit të rrezikut, mbron reputacionin e kompanisë dhe avancin praktikën e zinxhirit të furnizimit. Shkëmbimi i të dhënave për etikën ndërmjet furnizuesve (SMETA) angazhohet për 4 shtylla shoqërore të përgjegjshme: mbrojtjen e ambientit, shëndetin dhe sigurinë në punë, standardet e punës dhe etikën afariste.