Milshped Mali Zi sh.p.k

Milshped Mali Zi sh.p.k

Milshped është present në tregun e Malit të Zi që nga viti 2003 përmes njësisë së vet të biznesit Milshped Podgorica, e cila në vitin 2007 në bazë të rregullave ligjore e riregjistruar në person të posacëm juridik Milshped Mali ZI sh.p.k Podgoricë.

Profesionaliteti i të punësuarve në realizimin e veprimeve doganore, të magazionimit dhe veprimeve tjera, disponueshmëria e magazionimit të mallit në ambientin komercial dhe doganor, mjetet tona të transportit për distribuimin lokal në territorin e Malit të Zi, bëjnë Milshped Mali Zi një hallkë të rëndësishmë në ofrimin e integruar të shërbimeve të Milshped Grupit.

Fakte të rëndësishme:

  • Numri i të punësuarve: 25
  • Shërbimet: doganimi, transporti, magazionimi, logjistika.
  • Lokacionet e njësive doganore: Terminali Pogorica, Aeroporti Podgorica, G.P. Dobrakovo, Porti Bar
  • Ambienti i magazionimit: 4.500m², e tipit të hapur 8.000m² (Podgoricë, Bandiqi p.n.
  • Klientët referent: Porsche/Rokshped, Neptun, Ljetopis, Lukoil, Inditex, Avon, Galerija Podova, Coca Cola, Cortix Group, Bambi 99, Art ndërtimi, Societe Generale banka Mali ZI, Darexmax, rruga Mali Zi

Milshped Mali Zi sh.p.k

Selia: Fusha e Qemovës pn 81000 Podgoricë, Mali Zi

Tel: +382 (0) 20 658 724
Fax: +382 (0) 20 658 725
Adresa e biznesit: Bandiqi pn 81410 Danilovgrad, Mali Zi

Tel: +382 (0) 78 114 200 Fax: +382 (0) 78 114 205 mail: office.mn@milsped.com