Milshped Kroacia

Milshped Kroacia

Milshped Kroacia ka filluar me punën në vitin 2013. Merret me ofrimin e shërbimeve klientëve të cilët ia kanë dhënë besimin përë tërë logjistikën regjionale Milshped Grupit . Klientëve të tanishëm dhe atyre të ardhshëm iu janë në disponim të gjitha shërbimet e nevojshme logjistike të cilat në këtë anëtar të Grupit, si edhe në tërë sistemin Milshped kryhen sipas standardeve më të larta ndërkombëtare. Në afarizminj e Milshpeda Kroacia aktualisht më së shumti është i përfaqësuar transporti rrugor, si dhe shërbimet e magazinimit, distribuimit dhe transportit ujor. Në disponim është depoja e mbyllët prej 6500 m2.

Milshped Kroacia

Milshped shpk Selia: Gospodarska 2c, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska

Adresa e biznesit:
Gospodarska 2c, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska
Andrije Kačića Miošića b.b, 51000 Rijeka
Tel: +385 1 6454 570
Fax: +385 1 6454 574