MILSHPED BEOGRAD

Milshped Beograd

“Milshped” Beograd është shtëpia amë e grupit i cili punon në tregun e Serbisë prej vitit 1993. Me kapacitetet e veta, teknologjinë e punës dhe cilësinë, Milshped është sot në mundësi të përgjigjet në të gjitha kërkesat e tregut modern dhe të ofrojë shërbimin e plotë logjistik.

Milshped shpk

Selia: Savski nasip 7
11 070 Novi Beograd, Serbia

Adresa e biznesit: Zona industriale pn
22 314 Krnjeshevci, Stara Pazova, Serbia

Tel: +381 (0) 11 20 15 100
Fax: +381 (0) 11 20 15 133
E-mail: office@milsped.com