Milshped AML sh.p.k

Milshped AML sh.p.k

Milshped AML sh.p.k. është pjesë e grupit potenciali i të cilit është orientuar drejt krijimit të zgjidhjeve logjistike dedikuar industrisë automobilistike. Përkushtimi shumëvjeçar këtij segmenti të logjistikës, si dhe realizimi i suksesshëm i kërkesave të kompanive multinacionale në këtë fushë, i kanë mundësuar Milshpedit përparësi comparative në treg dhe primat në ofrimin e shërbimeve të auto logjistikës në Serbi dhe regjion.

Anëtarësia në ECG (The Association of European Vehicle Logistics – shoqata e transportuesve evropian) dhe bashkëpunimi konstant me prodhuesit më të mëdha të automjeteve na orienton drejt ofrimit të shërbimeve kualitative me optimizimin e shpenzimeve të klientëve.

Faktet kryesore:

  • Numri i të punësuarve: 71
  • Veprimtaria: auto logjistika.
  • Depoja e hapur doganore: 45.000 m2 Flota transportuese për bartjen e automobilave: 47 automjete të specializuara.
Më shumë informacione për shërbimet mund të shikoni në faqen Auto logjistika.

Milshped shpk

Selia: Savski nasip 7, 11 070 Novi Beograd, Serbia
Adresa e biznesit:  Zona industriale pn, 22 314 Krnješevc, Stara Pazova, Serbia
Tel: +381 (0) 11 20 15 100
Fax: +381 (0) 11 20 15 133
mail: office@milsped.com