Industritë

Për 23 vjet përgjigjemi me sukses në kërkesat e klientëve tonë me një shkallë të lartë të cilësisë, shkallë të lartë të sigurisë dhe përgjigje të shpejtë.

Transporti

Si Kompani transporti udhëheqëse në rajon, jemi të vetëdijshëm se sa është me rëndësi për klientët tanë të kanë dërgesën e vet në kohë të duhur, në vendin e duhur.

Magazionimi

Milshped ofron një seri të tërë të shërbimeve të integruara në domenin e magazinimit dhe distribuimit – logjistikat e kontraktuara.

Përfaqësimi doganor

Në fushën e përfaqësimit doganor, Milshped mund të ju ofrojë zgjidhje të cilat do t’i sjellin vlerë të shtuar afarizmit tuaj.

Milshped me sukses operon për 23 vjet dhe numëron mbi 1800 të punësuar. Përcaktimi strategjik i kompanisë bazohet në vlerat e kulturës korporative, respektimin e marrëdhënieve të partneritetit me klientët, aplikimin e teknologjive të avancuara, si dhe afarizmit shoqëror të përgjegjshëm.

2167
Numri i të punësuarve
167
Të hyrat vjetore (milion eur)
249410
Objekti i magazionimit (m²)
62
Zyrat doganore