ZBIRNE LINIJE

Osnovne informacije o zbirnih linijah

Delo z zbirnimi pošiljkami znotraj skupine Milšped je organizirano prek Evropske in Balkanske mreže. Delo prek Evropske mreže (European network) poteka prek treh glavnih logističnih centrov za prejem pošiljk iz Evropske unije: Ljubljana, Zagreb in Beograd. Nadaljnja distribucija zbirnih pošiljk do končnih prejemnikov na območju Zahodnega Balkana se iz teh treh logističnih centrov izvaja prek regionalnih logističnih centrov, to je prek Balkanske mreže: Sarajevo, Podgorica in Tirana.

Zbirne linije na območju nekdanje Jugoslavije (Balkan network):

Logistični center Ljubljana: Prek logističnega centra v Ljubljani se organizira distribucija zbirnih pošiljk v Sloveniji, prav tako pa se organizira pretovarjanje zbirnih pošiljk, ki so namenjene v Bosno in Hercegovino (dvakrat tedensko v Sarajevo), na Hrvaško (vsak delavnik v Zagreb) in v Srbijo (vsak delavnik v Beograd), od tam pa se prepošiljajo drugje po Balkanskem polotoku (Makedonija, Kosovo, Črna gora in Albanija).

Logistični center Zagreb: Prek logističnega centra v Zagrebu se organizira distribucija zbirnih pošiljk na Hrvaškem, kakor tudi pretovarjanje zbirnih pošiljk za Bosno in Hercegovino (trikrat tedensko do Sarajeva). Zagreb ima vsakodnevne povezave z logističnim centrom v Ljubljani. Dnevna povezava z Ljubljano se uporablja tudi za odpremo pošiljk v smeri Beograda (tudi na dnevni ravni) ali trikrat tedensko prek neposredne povezave Zagreb–Beograd.

Logistični center Beograd:  Prek logističnega centra v Beogradu se organizira distribucija pošiljk v Srbiji, organizira pa se tudi pretovarjanje pošiljk za Podgorico in Skopje (štirikrat tedensko), za Prištino (dvakrat tedensko) in za Tirano (dvakrat tedensko prek terminala v Podgorici).

Navedena obdobja transporta veljajo le, če so pošiljke napovedane najmanj en delavnik (24 ur) pred načrtovanim nakladanjem, če se izvozno carinjenje opravi na terminalu odpreme in če je spremna dokumentacija popolna in pravilna. Čas dobave strankam je 24 ur po opravljenem carinskem postopku.

Zbirne linije iz Evropske unije (European network):

Logistični center Ljubljana: V Ljubljani se po rednem sporedu sprejemajo zbirne linije iz Nemčije (trikrat tedensko), Italije (dvakrat tedensko), kakor tudi iz Španije in Združenega kraljestva. Zaradi značilne lege Ljubljane se ta logistični center uporablja kot tranzitni center za zbirne pošiljke, ki se posredujejo naprej na območje Balkana, to je za pretovarjanje linij iz Španije in Britanije (naprej v druge države na območju nekdanje Jugoslavije) ter iz Italije (do Hrvaške).

Logistični center Zagreb: V Zagrebu se redno dvakrat tedensko sprejemajo zbirne linije iz Nemčije (dvakrat tedensko) in z Beneluksa (dvakrat tedensko). Pošiljke iz ostalih držav Evropske Unije se v Zagreb pošiljajo prek logističnega centra v Ljubljani.

Logistični center Beograd: V Beogradu se redno dvakrat tedensko sprejemajo pošiljke iz Nemčije (trikrat tedensko), Italije (dvakrat tedensko), Beneluksa (dvakrat tedensko) ter iz Združenega kraljestva, Poljske in Turčije (enkrat tedensko). Pošiljke iz Avstrije, Madžarske, Češke, Slovaške in Poljske se na dnevni ravni pošiljajo v Beograd prek logističnega centra v Budimpešti. Pošiljke iz Skandinavije se prek logističnega centra v Malmöju redno dvakrat tedensko pošiljajo v Beograd.

Zbiranje pošiljk do terminala – v skladu z dogovorjenimi pogoji s tujimi partnerji. Pošiljke, ki se zbirajo, je treba napovedati najmanj 36–72 delovnih ur vnaprej (1,5 do 3 delavnika) pred načrtovanim prevzemom (odvisno od države in regije zbiranja).

Lokacije logističnih centrov