Povratna logistika

Posebno pozornost namenjamo povratnim tokovom: tako da našim strankam omogočamo:

  • redna vračila
  • izredna vračila
  • obdelavo vračila
  • dekonsolidiranje blaga
  • razvrščanje blaga
  • ponovno dobavo blaga