FMCG

Blago široke potrošnje terja poseben pristop k logističnim rešitvam in je usklajen s spremenljivimi razmerami na trgu. Družna Milšped ta pristop uspešno izvaja v vsakdanjem poslovanju, pri čemer prilagaja integrirane rešitve strankam in njihovim posebnim zahtevam.