Farmacevtski izdelki in kozmetika

Farmacevtski izdelki imajo značilne zahteve kar zadeva posebne pogoje transporta, skladiščenja, distribucijo in predpise. Milšped se uspešno odziva na zahteve vodilnih proizvajalcev na tem področju, pri čemer zagotavlja izjemno visoko stopnjo kakovosti storitve in ustrezen čas odziva glede na občutljivost poslovanja s to panogo.
Registrirani smo za promet medicinskih sredstev in zdravil, razpolagamo s skladiščnimi zmogljivostmi z ustreznimi pogoji shrambe. Naša strokovna skupina izvaja zakonske postopke in skrbi za blago naših strank.
Z nadgradnjo zakonskih zahtev z operativnim znanjem, ki smo ga pridobili v delu s segmentom FMCG, zagotavljamo rešitve, ki so prilagodljive in dokaj sprejemljive našim strankam. To je izjemnega pomena v sodobnem svetu, kjer je uporaba informacijskih tehnologij samoumevna na vseh področjih delovanja, zlasti pod posebnih pogojih, ki jih zahteva farmacija.

Dozvola za medicinska sredstva