Avtomobilska logistika

Z natančnim načrtovanjem logističnih tokov ter ob zagotovitvi stroškovne učinkovitosti in prilagodljivih rešitev vam bomo pomagali izboljšati vaše poslovanje.
Milšped AML d.o.o je del skupine, ki si prizadeva za ustvarjanje logističnih rešitev za avtomobilsko industrijo. Dolgoletne izkušnje v tem segmentu logistike, kakor tudi uspešno izpolnjevanje zahtev multinacionalk na tem področju so družbi Milšped omogočili primerljivo prednost na trgu in vodilni položaj v zagotavljanju storitev avtomobilske industrije.
Naš portfolio zajema številne storitve, od prevzema in transporta vozila iz tovarne do dobave končnem uporabniku.

Transport vozil

Zagotavljamo storitve transporta vozil na nacionalnem in mednarodnem trgu. Razpolagamo s 47 posebnimi vozili za prevoz vozil različnih velikosti. Za vsa vozila v transportu zagotovimo CMR in zavarovanje, na zahtevo stranke pa tudi dodatno zavarovanje.

Carinsko posredovanje

Storitve svetovanja, priprave dokumentov, elektronska oddaja zahteve, uslužna uporaba bančnega jamstva. S svojimi izkušnjami v carinskem posredovanju in z organiziranjem vam lahko zagotovimo rok carinjenja 12 ur za vozila oziroma 24 ur za nadomestne dele (od trenutka zagotovitve celotne zahtevane dokumentacije).

Skladiščenje vozil

Storitve servisnega centra

V sodobnem servisnem centru zagotavljamo storitve strojnega pranja vozil (potniških/tovornih), storitve dekonzervacije, pregleda PDI (angl. Pre Delivery Inspection) v okviru katerega smo usposobljeni za uporabo sodobnih diagnostičnih naprav, vgradnjo dodatne opreme (parkirna tipala, alarmi, naprave bluetooth za uporabo telefona v vozilu, predvajanje glasbe), sprememba namene vozila potniško-tovorno (M1 – N1).
Poseben paket storitev za uvoz rabljenih vozil: priprava na carinsko posredovanje, odčitavanje številke motorja, pregled vozila v skladu s Pravilnikom o pregledu vozil, kemično pranje notranjosti vozila, odprava manjših pomanjkljivosti/poškodb.

Oskrba z nadomestnimi deli

Če boste uporabljali naše resurse, se boste izognili nepotrebnim zalogam delov in dosegli boste večjo raven prilagodljivosti. Lahko vam zagotovimo hitre in kakovostne rešitve, od prevzema pošiljke na kateri koli lokaciji, transporta, carinjenja in skladiščenja do dobave končnem naročniku. Zagotavljamo možnost postavljanja in upravljanja centralnim skladiščem za dele (za Slovenijo ali regijo) – optimiranje stroškov, prilagodljivost in pravočasno dobavo!