CERTIFIKATI

Kakovost v vseh segmentih je eden od osnovnih elementov strategije Skupine Milšped in odraz vzpostavljenega, vzdrževanega in nenehno izboljšujočega se sistema upravljanja s kakovostjo.

 1. ISO 9001 – „Sistem menadžmenta kvalitetom“

Naš osnovni cilj je, da vedno in povsod ponujamo storitev visoke ravni kakovosti.
Skladno s tem smo osredotočeni na nenehne izboljšave sistema kakovosti. Sredi leta 2003 smo prvič vpeljali in potrdili sistem menedžmenta s kakovostjo, ko smo dobili mednarodni certifikat ISO 9001. Vsako naslednje leto smo svoje napore vložili v nenehen razvoj obstoječega sistema in izboljšanje lastnih storitev. Na ta način smo omogočili najvišjo raven zaupanja svojih strank. Leta 2015 smo uspešno izpeljali četrto recertifikacijo sistema menedžmenta s kakovostjo.

2. HACCP – „Bezbednost prehrambenih proizvoda“

Uvajanje in certifikacija sistema HACCP leta 2007 prav tako predstavljata pomemben korak pri našem poslovanju, ker smo še enkrat potrdili opredeljenost, da poslujemo odgovorno in skladno z mednarodno priznanimi standardi in priporočili. Stalna skrb o zdravstveni varnosti proizvodov v verigi oskrbovanja je še eden od primarnih ciljev družbe. Danes s poslovanjem skladno z načeli HACCP sistema in smernicami dobrih praks (GWP, GDP, GHP) svojim strankam zagotavljamo varnost prehrambnih proizvodov med transportom, skladiščenjem in distribucijo.

3. ISO 14001 – „Sistem menadžmenta životnom sredinom“

Še en korak pri napredku družbeno odgovornega poslovanja je uvajanje sistema ravnanja z okoljem. Vzpostavljeni sistem je bil certificiran julija 2015 glede na zahteve standarda ISO 14001.
Prizadevamo si, da vse zmanjšamo na minimum in kadar koli je to možno, odpravimo negativen vpliv našega poslovanja na okolje.

4. OHSAS 18001 – „Bezbednost i zdravlje na radu“

Varnost in zaščita na pri delu sta ena od ključnih elementov, ki so vpeti v poslovanje Milšpeda. Zavzemamo se za skrb za ljudi, pri čemer si v celoti prizadevamo zagotoviti dober primer dela v varnem in zdravem delovnem okolju. Skladno s tem smo tudi vpeljali in certificirali sistem menedžmenta varnosti in zdravja pri delu. Certifikacija je bila izpeljana julija 2015 glede na zahteve mednarodno priznanega standarda OHSAS 18001. V politiko varnosti so kot osnovni cilji vpeti:

• Poslovanje z ničto ravnijo smrtnih primerov ali poškodb pri delu, ki imajo za posledico trajno invalidnost;
• Poslovanje z ničto ravnijo izgubljenega časa zaradi poškodb pri delu;

5. TAPA FSR – „Bezbednost skladištenja robe (visoke vrednosti)“

TAPA je mednarodno priznani vodilni v boju proti kriminalu pri tovorniškem prevozu.
Vodilni špediterji se pridružujejo organizaciji TAPA s ciljem certifikacije njihovih postav, kakor tudi glede skladiščenja in hranjenja blaga.
Kot enega od vodilnih logističnih sistemov smo v začetku leta 2015 vpeljali TAPA TAPA FSR standard za varnost skladiščenja blaga, še zlasti blaga visoke vrednosti (HVTT) in na ta način zagotovili strankam najvišjo raven varnosti njihovega blaga pri delu verige oskrbe, ki se nanaša na skladiščenje in hranjenje blaga.
Milšped je prva domača družba, ki je izpolnila zahteve tega standarda in dobila certifikat.

6. OPS (AEO) – „Ovlašćeni privredni subjekt“

Uprava Carina je leta 2015 podelila Milšpedu certifikat, ki potrjuje status Pooblaščenega gospodarskega subjekta (OPS). OPS status predstavlja mednarodno priznanje zaupanja v podjetje, ki vključuje carinske poenostavitve, zaščito in varnost. Rok veljavnosti OPS certifikata ni omejen.
Oktobra 2014 smo Upravi Carine podali zahtevo za pridobitev statusa Pooblaščenega gospodarskega subjekta in po izvedbi podrobnih zakonskih postopkov preverjanja smo dobili potrdilo o izpolnjevanju vseh pogojev za pridobitev statusa. Kot rezultat pridobitve statusa Pooblaščenega gospodarskega subjekta bo Uprava Carina opravljala manjše inšpekcije blaga, uvoženega ali izvoženega iz tujine ali s posredovanjem Milšpeda. Na ta način lahko Milšped koristi olajšave glede carinskega nadzora, ki se nanašajo na zaščito, varnost in poenostavitev in ki so predvidene s carinskimi predpisi.

Rezultati prizadevanj in truda Milšpeda v preteklem obdobju so:

( 2014 ):

  1. Zgrajeno je bilo skladišče za začasno skladiščenje, obravnavo in minimaliziranje nevarnih odpadkov skladno z Načrtom upravljanja z odpadki.
  2. Zgrajen je bil sistem za čiščenje odpadnih voda (sanitarne in oljnate vode).
  3. Družba je ustvarila in pooblaščenemu operaterju predala v nadaljnjo obravnavo: 164,363 ton ne nevarnih odpadkov in 1,675 ton nevarnih odpadkov.

( 2015 ):

  1. Menedžment podjetja je sprejel odločitev, da se nabava teh tovornjakov lahko izvede le, če ima motorje EKO 5 in 6.
  2. Vzpostavljen je bil poseben sistem uvajanja za vse zaposlene, pogodbenike in izvajalce del.

Politika integriranega sistema menedžmenta

MILŠPED določa politiko integriranega sistema menedžmenta zaradi zagotovitve storitve, ki bo izpolnila vse izkazane in dejanske zahteve uporabnika, kakor tudi zahteve drugih zainteresiranih strani. Prevzemite cel dokument tukaj Prevzemite cel dokument tukaj.