Članstva

  1. FIATA clanstvo_FIATAFIATA (Mednarodna zveza špediterskih združenj) je nevladna organizacija, ki zajema panogo z več kot 40.000 družb, ki so dejavne na področju špediterstva in logistike. Ta zastopa interese špediterske panoge zahvaljujoč številnim drugim vladnim organizacijam, organom oblasti in zasebnim mednarodnim organizacijam na področju transporta, kot so: Mednarodna trgovinska zbornica (ICC), Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (IATA), Mednarodna zveza za cestni promet (IRU), Svetovna carinska organizacija itn.
  2. IATA clanstvo_iataIATA (Mednarodno združenje letalskih prevoznikov) je trgovska organizacija za svetovne letalske družbe, ki zastopa približno 250 letalskih družb ali 84 % celotnega letalskega prometa. Združenje IATA zagotavlja podporo na številnih področjih v letalstvu in pomaga v snovanju gospodarskih politik za pereča vprašanja v letalstvu.
  3. SEDEX clanstvo_sedex Sedex je neprofitna organizacija, ki temelji na članstvu in si prizadeva za uvedbo in izboljšanje etičnih in poslovnih praks v globalnih dobavnih verigah. Gre za inovativno in učinkovito rešitev za upravljanje dobavne verige, ki pomaga pri zmanjšanju tveganj, varuje ugled družbe in izboljšuje prakse v dobavni verigi. Izmenjava podatkov o etiki izmed dobaviteljev (SMETA) si prizadeva za štiri družbeno odgovorna stebra: varstvo okolja, zdravje in varnost na delu, delovni standardi in poslovna etika.