Optimiranje tehnologije

  • Zmanjšanje opravljene poti
  • Povečanje hitrosti nabiranja
  • Povečanje nabrane količine
  • Zmanjšanje poškodovanega blaga

Pređeni put: m/dan 15-20%

Brzina komisioniranja: sek/task 12%

optimizacija_tehnologije