Dodana vrednost

  • Neodvisni razvoj kriterija težavnosti glede na potrebe internega organiziranja procesa
  • Čas modeliranja nabiralnega območja
  • Opravljena pot
  • Hitrost nabiranja
  • Zmanjšano število fizičnih poškodb med dobavo
  • Dnevna primerjava rešitev

Opravljena pot: m/dan 15-20%

Hitrost nabiranja: sek/task 12%