Milšped Slovenija odpira novo carinsko pisarno v Ljubljani

  • July 25, 2016

cover 02.06 - zupcanic2i

Ponosni smo, ker bo Milšped družina močnejša za še eno carinsko pisarno, s katero bomo uporabnikom omogočili čim lažji logistični pristop. Od 1. avgusta 2016 prične z delom naša nova pisarna za carinsko posredovanje v Ljubljani v okviru BTC Carinske cone.

Milšped Slovenija z odpiranjem nove pisarne prične s samostojnim omogočanjem celotnega carinskega consultinga, carinskega skladiščenja ter vseh carinskih storitev za svoje uporabnike.

Z odpiranjem carinske pisarne zaokrožamo našo ponudbo, od mednarodnega in domačega transporta z lastno podizvajalsko floto, do skladiščenja in distribucije. Uporabnikom je na razpolago tudi javno carinsko skladišče velikosti 1.700 m2 v Grosuplju.

Naši uporabniki na ta način dobijo možnost carinjenja blaga v vseh carinskih izpostavah v Sloveniji, oziroma v poslovalnicah v Kopru in Ljubljani, vse potrebne bančne garancije za carinske in davčne obveznosti ter tranzitne bančne garancije.

Velika prednost novoodprte pisarne je tudi veza z ostalimi Milšped izpostavami na Balkanu, kar nam omogoča dajanje kompletne ponudbe uporabnikom na nivoju regiona.