MEDNARODNI CESTNI TRANSPORT

Milšped – vaš zanesljiv partner v cestnem transportu. Oddelek mednarodnega transporta v družbi Milšped je eden od najmočnejših členov v verigi zagotavljanja storitev strankam. Z lastno floto najnovejše generacije in s številnimi zanesljivimi podizvajalci smo pripravljeni ustreči vsem zahtevam strank. V oddelku 60 mladih ljudi vsak dan rešujejo zahteve strank in spremljajo trenutne pošiljke. Združeni mladost in izkušnje kakor tudi nenehno izpopolnjevanje kadrov, katerega je cilj družbi Milšped omogočiti konkurenčnost najuspešnejšim evropskim družbam v panogi, so temelj rasti družbe. Več kot 5000 pošiljk, dobavljenih na mesečni ravni, je resen kazalec obsega posla, ki ga ta oddelek premore, pri čemer spremljamo kakovost dela in smo redno v stiku s strankami. V skladu s tendenco razvoja se je storitev mednarodnega transporta razdelila na dve jasno oblikovani podskupini:

  • kompletni nakladi (FTL) in delni nakladi (LTL)
  • zbirno pošiljanje

Kompletni nakladi (FTL) in delni nakladi (LTL)

Za potrebe organiziranja storitev kompletnih nakladov (angl. full Truck Load – FTL) razpolagamo s številnimi tovornjaki, ki so na voljo na dnevni ravni. Spremljamo razvoj družb na domačem trgu, ki na letni ravni opravijo dokaj številne izvozne in uvozne prevoze ter si vsako leto prizadevamo, da bi s svojo storitvijo bili resen partner, ki ga bodo upoštevale v načrtih za prihodnost. Flota, s katero razpolagamo, je opremljena z napravami GPS, kar omogoča sprotno spremljanje pošiljk, strankam pa zagotavlja dodatno gotovost med izvedbo storitve.
Organiziranje delnih nakladov (angl. less than full truck – LTL) pomeni storitev, pri kateri si prizadevamo, da bi stranki omogočili, da se izogne najemu solo-tovornjaka ter da za ugodnejšo ceno in ob enaki kakovosti storitve dobi svoje blago ob dogovorjenem času. Za izvedbo tovrstnih nakladov uporabljamo obstoječo floto FTL, tako da so ponujene rešitve vsekakor konkurenčne.

Zbirno pošiljanje

Ob zavedanju tendenc razvoja na področju zagotavljanja storitev zbirnega pošiljanja v zadnjem desetletju je družba Milšped vzpostavila resno sodelovanje z vodilnimi evropskimi družbami. To sodelovanje se je vsako leto vedno bolj krepilo, zdaj pa omogoča prevzem zbirnih pošiljk na katerem koli kraju v Evropi oziroma tudi transport v nasprotni smeri. Poleg nizke cene transporta zagotovilo kakovosti omogoča tudi vnaprej določene odhode in prihode tovornjakov ter je vsekakor prihodnost tega posla, pravi izzivi pa šele prihajajo. Poleg jasno opredeljenega cenika in odhodov vozil, strankam zagotavljamo gotovost glede izpolnitve zahtev. Zemljevid partnerjev in opredeljene odhode na zbirnih linijah si lahko ogledate  tukaj.