Nacionalna distribucija

Pouzdana i ekonomična rešenja prilagođena vašim zahtevima

Snaga Milšpeda kao lidera u pružanju 3PL logističkih usluga između ostalog ogleda se u razgranatoj distributivnoj mreži kojom se dnevno realizuje preko 3.000 isporuka na čitavoj teritoriji Srbije uz poštovanje najviših standarda distribucije i najviši nivo kvaliteta usluge.

Naša posvećenost ka permanentnom podizanju nivoa kvaliteta usluge distribucije ogleda se u uvođenju najviših standarda, primeni procedura i najsavremnijih tehnološko-tehničkih rešanja u oblasti logistike:

  • Redovna teoretska i praktična obuka svih vozača (vozača Milšpeda i angažovanih prevoznika),
  • Jedinstvena baza svih vozila sa definisanim tehnoeksploatacionim karakteristikama,
  • Angažovanje vozila u skladu sa zahtevanim specijalnim uslovima distribucije robe (temperaturni režim, obezbeđenje tereta, kompatibilnost različitih vrsta robe, …)
  • Razvijeni interfejsi sa klijentima za mogućnost elektronskog prijema i obrade naloga za isporuku,
  • Softver za inteligentnu administraciju naloga za isporuku u skladu sa ugovorenim uslovima (isporuka 24/48h, …),
  • Softver za rutiranje (Route planning) za projektovanje dnevnih operativnih planova i kreiranje ruta,
  • Softversko praćenje realizacije utovara, zaduženja i razduženja robe, povratne ambalaže i transportne dokumentacije,
  • Document management system za upravljanje tokom transportne dokumentacije,
  • Vozila opremljena uređajima za GPS i Track and Trace,
  • Praćenje relizacije distribucije u odnosu na definisani operativni plan i dinamičko rutiranje u slučaju odstupanja u realizaciji u odnosu na plan,
  • Call centar za rešavanje spornih isporuka u realnom vremenu u skladu sa definisanom procedurom za datog klijenta,
  • Na digitalnim mapama definisane sve geolokacije (preko 30.000 isporučnih mesta) sa specifičnim parametrima (tip objekta, vreme rada, vreme isporuke, mogućnost isporuke određenim tipom vozila, …)
  • Izveštavanje o KPI kvalitativne i kvantitativne tačnosti realizacije isporuka na dnevnom nivou.