Međunarodni
drumski transport

Milšped – vaš pouzdan partner u drumskom transportu.

Sektor Međunarodnog transporta u Milšpedu predstavlja jednu od najjačih karika u lancu pružanja usluga klijentima. Sa sopstvenom flotom poslednje generacije i velikim brojem pouzdanih podizvođača, spremni smo da izađemo u susret svim zahtevima klijenta. Sam sektor broji 60 mladih ljudi koji svakodnevno rade na rešavanju zahteva klijenata i praćenju trenutno aktuelnih pošiljaka. Spoj mladosti i iskustva predstavlja osnov napretka kompanije kao i konstantno kadrovsko usavršavanje sa ciljem da Milšped može da ide u korak sa najuspešnijim evropskim kompanijama u branši. Broj od preko 5000 pošiljaka transportovanih na mesečnom nivou predstavlja ozbiljan pokazatelj obima posla sa kojim se suočava ovaj sektor, uz praćenje kvaliteta rada i redovnu komunikaciju sa klijentom.  Usluga međunarodnog transporta se u skladu sa trendom razvoja podelila na dve jasne podgrupe:

  • FTL / LTL utovari
  • Groupage

FTL / LTL utovari

Organizaciju FTL (Full Truck Load) pokrivamo sa velikim brojem raspoloživih kamiona na dnevnom nivou. Pratimo razvoj domaćih kompanija koje na godišnjem nivou imaju ozbiljan broj, kako izvoznih, tako i uvoznih tura i trudimo se iz godine u godine da svojom kvalitetnom uslugom budemo ozbljan oslonac u njihovim budućim planovima. Flota kojom raspolažemo je opremljena GPS uređajima što omogućava praćenje pošiljaka u realnom vremenu i pruža klijentu dodatnu sigurnost u toku same realizacije zahteva.

Organizacija LTL (Less than full truck) predstavlja uslugu pri kojoj pokušavamo da omogućimo klijentu da izbegne angažovanje solo kamiona i da po povoljnijoj ceni, a uz isti kvalitet usluge, dobije svoju robu u dogovoreno vreme. Realizaciju ovih utovara organizujemo sa postojećom FTL flotom, tako da su rešenja koja vam se nude svakako konkurentna.

Groupage

Kompanija Milšped je uvidevši trendove razvoja u poslednjoj deceniji na polju pružanja usluge transporta zbirnih pošiljaka, napravila ozbiljnu saradnju sa vodećim evropskim kompanijama. Ova saradnja je napredovala iz godine u godinu i sada omogućava preuzimanje zbirnih pošiljaka iz bilo koje tačke u Evropi, kao i transport do istih. Garant kvaliteta koji, pored niske cene transporta, garantuje i fiksne polaske i dolaske kamiona svakako je budućnost ovog posla i pravi izazovi tek predstoje. Uz jasno definisan cenovnik i definisane polaske vozila, pružamo klijentu sigurnost u pogledu ispunjenja zahteva. Mapu partnera i definisane polaske zbirnih linija, možete pogledati ovde.