Proizvodna logistika

Savremena logistika podrazumeva sve veću tendenciju outsourcinga proizvodnih logističkih kapaciteta.

Milšped je pionir ovakvog vida outsourcinga u Srbiji.

Klijentima nudimo:

  • outsourcing skladišta unutar fabrika
    • sirovina
    • gotovih proizvoda
  • preuzimanje zaposlenih
  • outsourcing unutrašnjeg transporta
  • implementacija softverskih rešenja
  • optimizaciju logističkih procesa i tokova unutar fabrika