Farmaceutski proizvodi i kozmetika

Farmaceutski proizvodi imaju karakteristične potrebe sa aspekta posebnih uslova transporta, skladištenja, distribucije i regulative. Milšped  uspešno odgovara na  zahteve vodećih proizvođača u ovoj oblasti, uz izrazito visok stepen kvaliteta usluge i adekvatno vreme odziva u skladu sa osetljivošću prirode ove industrije.

Registrovani smo za promet medicinskih sredstava i lekova, imamo skladišne kapacitete sa odgovarajućim uslovima čuvanja. Naš stručni tim sprovodi zakonske procedure i brine o robi naših klijenta.

Nadograđujući zakonske zahteve sa operativnim znanjem stečenim u radu sa FMCG divizijom, nudimo rešenja koja su prilagođenja i lako prihvatljiva našim klijentima. Ovo je izuzetno bitno u savremenom svetu gde se primena IT tehnologija podrazumeva u svakoj oblasti delovanja, posebno u osetljivim uslovima kakve zahteva farmacija.

Dozvola za medicinska sredstva