Menadžer za upravljanje kvalitetom i standardizaciju!

Glavna zaduženja:

 • Radi na održavanju i upravljanju sistemima QMS, HACCP, TAPA, AEO, SEDEX
 • Radi na stvaranju svesti o značaju ispunjenja zahteva korisnika, na svim nivoima u organizaciji;
 • Prati performanse procesa, izveštava rukovodstvo i daje predloge za njihovo unapređenje;
 • Otkriva nedostatake u procesima rada, definiše predloge za rešavanje i unapređenje kroz sistem upravljanja reklamacijama, sistem internih provera i praćenje definisanih performansi procesa;
 • Pokreće, sprovodi i verifikuje preventivne i korektivne mere;
 • Utvrđuje potrebe, izrađuje programe obuke i obezbeđuje da su obuke sprovedene i da se evidenicja održava;
 • Sprovodi interne provere i izveštava o nalazima provera;
 • Upravlja sistemom reklamacija korisnika;
 • Komunicira sa eksternim stranama u vezi sa pitanjima koja se odnose na sistem menadžmenta kvalitetom i HACCP sistem (klijenti, dobavljači, državni organi, sertifikacione kuće, akreditovane laboratorije, Akreditaciono telo Srbije);
 • Redovno izveštava rukovodstvo o performansama i efikasnosti sistema menadžmenta kvalitetom
 • Planira uvođenje i održavanje novih standarda, u skladu sa zahtevima najvišeg rukovodstva

Potrebne kvalifikacije za radno mesto:

 • Potrebna stručna sprema: VSS
 • Potrebno poznavanje zahteva ISO standarda
 • Visok stepen stručnosti iz relevantne oblasti
 • Poželjno relevantno radno iskustvo u trajanju od minimum 5 godina
 • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Odlično znanje engleskog jezika

Ostale karatketristike:

 • Odlične organizacione sposobnosti
 • Odlične komunkacijske sposobnosti
 • Dobro poznavanje procesnog i sistemskog pristupa
 • Dobro poznavanje relevantnih propisa
 • Iskustvo u efikasnom vođenju timova

Ukoliko Vas motiviše dinamično okruženje i spremni ste za razvoj i usavršavanje, prijavite se na naš konkurs.

 • Imate želju da se usavršavate u dinamičnom okruženju;
 • Spremni ste na timski rad u velikoj kompaniji
 • Aktivno koristite engleski, nemački ili ruski jezik

 

Biće kontaktirani kandidati koji užu u uži izbor.

Konkurs je otvoren do 28.05.2019.