Милшпед АМЛ д.о.о

Милшпед АМЛ д.о.о

Mилшпед АМЛ д.о.о. е дел од групацијата чиј потенцијал е насочен кон создавање на логистички решенија за автомобилската индустрија. Долгогодишната посветеност на овој сегмент на логистика, како и успешна имплементација на барањата на мултинационални компании во оваа област, овозможија на Милшпед конкурентна предност на пазарот и примат во обезбедувањето на авто логистика во Србија и во регионот.
Членство во ECG (The Association of European Vehicle Logistics) и постојана соработка со најголемите производители на возила во светот не насочува кон обезбедување на квалитетни услуги со оптимизација на трошоците на клиентите.

Ključne činjenice:

  • Број на вработени: 57
  • Делатност: автологистика
  • Отворено царинско складиште: 45.000 m2
  • Транспортна флота за транспорт на автомобили: 40 специјални возила.
Повеќе информации за услугите можете да најдете на страната на Автологистика.

Милшпед АМЛ д.о.о

Седиште: Савски насип 7, 11 070 Нови Београд, Србија
Деловна адреса: Индустриска зона бб, 22 314 Крњешевци, Стара Пазова, Србија
Тел: +381 (0) 11 20 15 100
Факс: +381 (0) 11 20 15 133
mail: office@milsped.com