МИЛШПЕД ХРВАТСКА

Милшпед Хрватска

Mилшпед Хрватска започна со работа во 2013 година. Работи со давање на услуги на клиенти кои довербата за целата регионална логистика ја посочиа кон Милшпед групата. Сегашни и идни клиенти ги имаат на располагање сите потребни логистички услуги, кои се изведуваат во оваа членка на групата, како и во целиот Милшпед систем, во согласност со највисоките меѓународни стандарди. Во бизнисот на Милшпед Хрватска во моментот се најзастапени меѓународен патен превоз, како и складирање, дистрибуција и превоз со брод.

Достапен е затворен склад од 13000м2. Во Ријека постои канцеларија за поморски транспорт како и канцеларија за царинење на Јанкомир.

Милшпед Хрватска

Милшпед д.о.о Седиште: Јастребарско, Чабдин 56 10450 Јастребарско, Хрватска

Деловна адреса: Господарска 2Ц,, 10431 Света Недела, Загреб
Тел: +385 1 6454 570
Фах: +385 1 6454 574
Чабдин 56А, 10450 Јастребарско и Андрије Качића Миошића б.б, 51000 Ријека