Милшпед Русија

Милшпед Русија

Mилшпед Русија се отвори на 08.12.2014. год и почна со работа на 03.01.2015.год. Во моментов, во Русија Mилшпед има 5 постојано вработени и ги врши следните логистички услуги: Царинење

  • Увоз/Извоз
  • Сите видови на стоки
  • Можност за царинење на целата територија на РФ

Транспорт

  • Меѓународен транспорт
  • Можност на реализација на патен, железнички, авионски, поморски транспорт од / до Русија од / до сите дестинации во светот.
  • Дистрибуција на стоки – домашен транспорт на локално ниво, покривање на целата територија на РФ (патен, железнички, авио, бродски)
  • Можност за вклучување на сите видови на возила, за сите видови на стоки

Складирање

  • Можност за складирање на сите видови на стоки во сите центри (поголемите градови) на територијата на РФ.
  • Комерцијални магацин – ги обезбедуваме бараните услови за клиентите.
  • Царински магацин- ги обезбедуваме бараните услови за клиентите.

МИЛШПЕД доо

Седиште: 121059 Москва, МЖД, Киевское, 5-й км, д. 1, строен. 1, 2, этаж 4, комната 402

Деловна адреса: 121059 Москва, МЖД, Киевское, 5-й км, д. 1, строен. 1, 2, этаж 4, комната 402

Тел: 7 (495) 651-23-93
Факс: 7 (495) 651-23-93
E-mail: office.ru@milsped.com