Милшпед БХ

Milšped BH

Mилшпед БХ д.о.о. е основана и оперативно започна со работа во 2014 година. Основна дејност на компанијата, како член на Mилшпед групата, е обезбедување на логистички услуги и интегрирани услуги, од кои се најзастапени царинење и дистрибуција. На нашите сегашни и идни клиенти нудиме сигурен сервис, професионален пристап и, од искуство и успешен одговор на сложените барања на корпоративните клиенти на регионално ниво, способност да се прилагодиме на специфичните потреби во областа на логистиката. Како најмлад член на групата, компанијата е важен дел од Милшпед регионалната мрежа.

Милшпед БХ

Милшпед БХ д.о.о.
Седиште: 
деловна адреса: Халиловиќи10, 71000 Сараево
Тел: +387 33 586 985
Факс:
+387 33 452 802
E-mail: office.ba@milsped.com