Милшпед Белград

Милшпед Белград

„Милшпед” Белград е матичната компанија на групацијата која работи на српскиот пазар од 1993 година. Со својот капацитет, технологија и квалитет, Mилшпед е сега во можност да одговори на сите барања на современиот пазар и да обезбеди комплетна логистичка услуга.

Милшпед д.о.о.

Седиште: Савски насип 7 11070 Нови Београд, Србија

Деловна адреса: Индустриска зона бб 22 314 Крњешевци, Стара Пазова, Србија
Тел: +381 (0) 11 20 15 100
Факс: +381 (0) 11 20 15 133
E-mail: office@milsped.com