VAS (ДОПОЛНИТЕЛИ ЛОГИСТИЧКИ УСЛУГИ)

Разликата меѓу традиционалните и модерните логистички провајдери ја прави голем број на дополнителни услуги во нивната понуда.

Покрај основните логистички услуги, MИЛШПЕД нуди широк спектар на дополнителни логистички услуги, како што се:

  • етикетирање / обележување на стоки,
  • декларисање,
  • пакување,
  • препакување,
  • копакување,
  • сортирање.

Имаме голем број на уреди за машинско пакување на стоки и целофанирање на производи.

Сите овие активности се вршат од страна на тим од стручни и искусни кадри, со поддршка на специјализирани IT решенија во овој домен.