Транспорт

Сигурни и економични решенија прилагодени на вашите барања

Mилшпед обезбедува услуги на организација на превоз на стока за увоз и извоз до било која дестинација. Со строги критериуми и внимателен избор на партнери од целиот свет, ние обезбедуваме сигурни и економични решенија, со висок квалитет и навремени информации.