СКЛАДИРАЊЕ

Складирањето е една од основните услуги на нашата компанија.Една деценија искуство складишна логистика на компанијата Милшпед денес и овозможува супериорна услуга на нашата растечка мрежа на клиенти со комбинирање на различни модерни решенија и технологии. Стручниот тим се состои од врвни оперативци и инженери кои се грижат за стоката на нашите клиенти на повеќе од 65.000 м2 магацински простор во целиот регион.

Постулати:

 • Здравјето и безбедноста на работниците при работа се на прво место
 • Обезбедување 24/7, CCTV, контрола на пристап
 • Сите објекти ги исполнуваат сите законски стандарди во поглед на заштита од пожари
 • Сите стоки се осигурани од основните ризици во согласност со барањата на клиентите
 • Примена на современи стандарди во бизнисот (ISO 14001; OHSAS 18001,TAPA, AEO, Sedex)

Услуги:

 • Складирање и ракување со стоката:
  • царинска и комерцијална,
  • стандардна и вонгабаритна,
  • палетизирана и непалетизирана
 • Подготовка на стоки со продажни налози од ниво на палети, кутии и парчиња (single item, case, pallet order picking)
 • Дополнителни услуги (етикетирање, пакување, kopakovanje, етикетирање
 • Управување со складишни процеси во производни и дистрибутивни магацини на нашите клиенти (inhouse логистика)
 • Мониторинг на клучните карактеристики на стоките (рок на траење, квалитет на пакување, квалитативна контрола на поврат, следливост)
 • Известување
 • Consulting (ние сме дел од тимот на нашите клиенти, нудејќи им повеќегодишно знаење и искуство)

Наша посветеност:

 • Ние се прилагодуваме на потрошувачите, ги следиме нивните барања и промени, ги слушаме нивните предлози.
 • Стоката ја чуваме, претовараме, следиме и известуваме според највисоките стандарди на професијата.
 • Ние применуваме современи софтверски решенија и системи за управување со складишни процеси(WMS)
 • Развој на електронска комуникација со над 200 реализирани интерфејс конекции со различни ERP системи на нашите клиенти.
 • Покрај магацини во различни локации и со различни оперативни карактеристики и површини, управуваме и со складишни процеси во производствени и дистрибутивни магацини на нашите клиенти.
 • Ние им нудиме на нашите клиенти дополнителните сервиси на стоките внатре во нашиот магацин, без дополнителни трошоци за транспорт и манипулација. Од декларисање, преку пакување и вакумирање до софтверски доработки на производите, ние ги снабдуваме малопродажните синџири и крајните потрошувачи со стоки.
 • Специјален тим на искусни оперативци заедно со инженери на логистика, економија и IT одговорен е за спроведување на сите барања на клиентите.
 • Целосна оптимизација на процесите на складирање со зголемување на конкурентноста и создавање на додадена вредност на клиентите.
 • Професионален и одговорен пристап кон формирање решенија прилагодени на желбите на нашите клиенти.

Нашиот капацитет за складирање овозможува врвни услови за чување на:

 • Храна и пијалоци(14-18 °C, услови на околината 5 do 28 °C)
 • Техничка стока, домашни апарати, компјутерска технологија, мобилни телефони
 • Резервни делови, масла, пневматика
 • Облека, обувки
 • Фармација
 • Единечни и збирни пратки

Капацитети:

Локација Крњешевци – Логистички центар Милшпед Површина (m²) 28.000 m²
Температура: контолирани услови 14-18 °C, амбиентални услови 5 до 28°C
Локација Шимановци Површина (m²) 29.000 m²
Температура: амбиентални услови 5 do 28 °C
Lokacija Beograd centar Површина (m²) 8.000 m²
Температура: амбиентални услови 5 do 28 °C
Локација Нова Пазова Површина (m²) 2.000 m²
Температура: амбиентална температура