ПРОИЗВОДНА ЛОГИСТИКА

Модерна логистика подразбира сè поголем тренд на outsourcing на производни логистички капацитети.
Mилшпед е пионер во оваа форма на outsourcing во Србија. Нудиме на нашите клиенти:

  • outsourcing на магацини во фабрики
    • на суровини
    • на готови производи
  • преземање на вработените
  • outsourcing на внатрешен транспорт
  • имплементација на софтверски решенија
  • оптимизација на логистички процеси и текови во рамките на фабрики