ПРИЕМНА ЛОГИСТИКА

Направете го вашиот синџир на снабдување поефикасен со користење на нашите логистички услуги.

Важноста на приемната логистика во денешно време е немерлива. Во овој сегмент, ние им нудиме на клиентите комплетна услуга која вклучува:

  • Квалитативна контрола на стоки
  • Квантитативна контрола на стоки
  • Оптимизација на резервите
  • Управување со нарачување на стоки
  • On line следење
  • Известување