MОДА

Компанијата Милшпед има развиено флексибилен синџир за снабдување на модната индустрија, која подразбира способност да одговори на софистицирани и комплексни потреби на крајните корисници со висок степен на диференцијација на производот, брзо време на испорака и способност да се одговори на промените на пазарот, со почитување на критериумите на меѓународните брендови чие име гарантира квалитет.

Особено сме горди на соработка со клиенти во областа на мода. Од скромните почетоци пред помалку од една деценија, модната област стана ризница на различни логистички решенија.

Комбинација на Cross Dock или класични lager и picking, одвојување на парче или на кутија, со или без декларација … сето тоа го прави ракувањето со текстил предизвикувачко. Кога ќе се земе во предвид изразената сезонска карактеристика, комплексноста на складирање и ракување со модната област, таа стои заедно со грижа за прехранбени и фармацевтски производи.