ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ И КОЗМЕТИКА

Фармацевтскте производи имаат посебни потреби во однос на посебните услови на превоз, складирање, дистрибуција и регулатива. Mилшпед успешно реагира на барањата на водечките производители во ова поле, со исклучително високо ниво на квалитетни услуги и соодветено време на одговор, во согласност со природата на чувствителност на оваа индустрија.

Ние сме регистрирани за превоз на медицински средства и лекови, имаме капацитети за складирање со соодветни услови за чување. Нашиот тим од експерти спроведува правни процедури и се грижи за стоката на нашите клиенти.

Со надградба на законските барања со оперативени знаења стекнати на работа со FMCG поделба, ние нудиме решенија кои се адаптирани и прифатливи за нашите клиенти. Ова е многу важно во современиот свет каде што примената на информатичката технологија е во секое поле на активност, особено во чувствителни услови какви што бара фармацијата.

Dozvola za medicinska sredstva