ПРОИЗВОДСТВО

Во сегашните услови, каде што условите за производство постојано се менуваат и се адаптираат на промениливите барањата на нашите клиенти, логистичката поддршка е од клучно значење за успех во бизнисот. Mилшпед со својата флексибилност и способност да се прилагоди на овие промени, обезбедува стабилна поддршка во сферата на логистика на реномирани клиенти во областа на производство.