АВТОЛОГИСТИКА

Со прецизно планирање на логистичките текови, ефикасност на трошоците и флексибилни решенија, ние ќе ви помогнеме да го подобрите вашиот бизнис.

Mилшпед АМЛ д.о.о е дел од групата чиј потенцијал е насочен кон создавање на логистички решенија наменети за автомобилската индустрија. Долгогодишна посветеност на овој сегмент на логистика, како и успешната реализација на барањата на мултинационални компании во оваа област, му овозможија на Милшпед конкурентна предност на пазарот и примат во обезбедувањето на авто логистика.

Во нашето портфолио имаме голем број на услуги, од пребземање и транспор на возила од фабриката до доставување до крајниот корисник.

Tранспорт на возила

Ние нудиме услуги на меѓународен и локален транспорт на возила. Имаме 40 специјални возила кои овозможуваат превоз на возила од различни големини. Сите возила во транспортот се покриени со осигурување ЦМР +, а на барање на клиентот и со дополнително осигурување.

Царинско посредување

Ние нудиме услуги на меѓународен и локален транспорт на возила. Имаме 40 специјални возила кои овозможуваат превоз на возила од различни големини. Сите возила во транспортот се покриени со осигурување ЦМР +, а на барање на клиентот и со дополнително осигурување.

Складирање на возила

Услуги на сервисниот центар

Во нашиот модерен центар за услуги обезбедуваме услуга на машинско перење на возила (патнички /товарни), деконзервација, PDI (Pre Delivery Inspection) испитување во рамките на кој сме обучени за користење на современа дијагностичка опрема, инсталација на дополнителна опрема (паркинг сензори, аларми, Bluetooth уреди за користење на телефон во возило, музика), промена на намена на возилото патничко-товарно (М1 – N1).

Посебен пакет на услуги за увоз на користени автомобили: подготовка за царинско посредување, читање на број на мотор, тестирање на возилото, во согласност со Правилник за испитување на возила, хемиско перење на внатрешноста на возилото, отстранување на ситни несовршености / оштетувања.

Набавка на резервни делови

Со користење на нашите ресурси, ќе ги избегнете непотребните залихи на резервни делови и ќе имате поголем степен на флексибилност. Ние сме во можност да ви понудиме брзи и квалитетни решенија, од превземање на испораката на било која локација, транспорт, царинење и складирање до доставување до крајниот корисник. Ние нудиме можност за поставување и управување со централното складиште на делови (за Србија или регионот) – оптимизација на трошоците, навремена испорака!