ИНДУСТРИИ

Mилшпед веќе 22 години успешно одговара на барањата на своите клиенти со високо ниво на квалитет на услугата, високо ниво на безбедност и брз одговор. Во денешните услови на постојани промени на пазарот каде што треба да се прилагоди на променливите барањата на своите клиенти, логистичката поддршка е од клучно значење за успех во бизнисот. Со својата флексибилност и способност да се прилагодиме на овие промени ние даваме стабилна поддршка во сферата на логистика на реномирани клиенти во следниве области: