КОНТАКТ

Милшпед Група
Седиште: Булевар Зорана Đинđиćа 121, у просторияна Jубмес банке, 11 070 Нови Београд, Србија
Деловна адреса: Индустријска зона бб, 22 314 Крњешевци, Србија
Тел: +381 (0) 11 20 15 100
Факс: +381 (0) 11 20 15 133
E-mail: office@milsped.com

Тип на барање:

Лични информации

Име
Презиме
Сакам да ме контактирате преку:
Email
Tелефон

Информации за контакт

Име на компанијата
Адреса
Град
Поштенски код
Држава
Порака