Железнички Транспорт

Сигурни и економични решенија прилагодени на вашите барања

Во соработка со водечките европски оператори, домашни и странски железнички управи, MИЛШПЕД обезбедува организација на железнички превозни услуги со најповолни тарифи.
Нашите услуги вклучуваат:

  • организирање на превоз на стоки во посебни вагонски пратки , група вагони и маршрутни возови
  • организирање на превоз на опасни материи и специјален терет
  • пресметки за превоз на стока во земјата и во странство
  • оперативен мониторинг на вагони
  • порачување на вагони како за редовни така и за специјални видови на товар
  • порачување на вагони како за редовни така и за специјални видови на товар
  • контрола на железнички товарни листови

Нашите предности:

  • Високо ниво на стручност –креирање на најдобри решенија прилагодени на вашите барања
  • Ефикасно вршење на сите царински формалности
  • Квалитет и сигурност